Výroční zpráva BIMLab (2020)

V roce 2020 se toho v oblasti BIM událo mnoho. Trend, který byl předpokládaný, se naplňuje. Mnoho veřejných zadavatelů se pouší zadávat projekty v BIM. Dříve nebo později však naráží na skutečnost, že jsou ve vleku dodavatelů projektové dokumentace/BIM. Z BIM v podstatě nemají jediný benefit, resp. předávaná BIM data jsou digitální smetí a nejsou…

Celý článek
Datový standard stavebnictví

Datový standard stavebnictví v praxi

Tento článek je postupně se rozšiřující případová studie reagující na vydávané metodické dokumenty Agentury ČAS. Je prováděna formou modelu stavby CIIRC – objekt A v SW nástroji ArchiCAD 24. Požadavky objednatele na informace Dokument byl vydán 30.3.2021 jako příloha č.1 BIM Protokolu. Představuje zadání požadavků Objednatele na informace, tedy i na model BIM, resp. digitální…

Celý článek

Stavební úpravy koleje Strahov – blok 12

Článek popisuje, vyhodnocuje a analyzuje probíhající projekt stavebních úprav bloku 12 strahovských kolejí. Článek je postupně doplňován o aktuální informace z průběhu projektu. Informace o projektu jsou doplňovány v ucelených blocích na samostatných stranách. Popis stavebního záměru Cíle BIM a nastavení projektu Výběrové řízení Fáze přípravných prací Připravují se další články, které kopírují průběh projektu…

Celý článek

Jak vybrat projektanta BIM v 6ti krocích

Komu je článek určen Článek je určen všem zadavatelům, kteří by rádi vybrali kvalitního zhotovitele modelu BIM pro svůj budoucí projekt. Vychází ze zkušeností realizovaných výběrových řízení (veřejné zakázky malého rozsahu) a zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Článek je úvodem do systému kvalitativně orientovaného výběru…

Celý článek

Kvalita projektových informací pohledem zadavatele

O přínosech BIM se hovoří téměř na všech konferencích spojených se stavebnictvím. Nejčastěji zmiňovaným přínosem projektů tvořených v BIM je kvalitnější projektová dokumentace. Již se však nemluví o tom, nakolik byl tento přínos ve skutečných projektech realizován. Často tak zůstávají ve vzduchu viset dotazy typu: Jak byla deklarovaná vyšší kvalita projektů změřena? Co si lze…

Celý článek