Datový standard stavebnictví

Datový standard stavebnictví v praxi

Tento článek je postupně se rozšiřující případová studie reagující na vydávané metodické dokumenty Agentury ČAS. Je prováděna formou modelu stavby CIIRC – objekt A v SW nástroji ArchiCAD 24. Požadavky objednatele na informace Dokument byl vydán 30.3.2021 jako příloha č.1 BIM Protokolu. Představuje zadání požadavků Objednatele na informace, tedy i na model BIM, resp. digitální…