CIIRC

Budova ČIIRC

Informační model byl využit v rámci projektové přípravy stavby. Bylo úspěšně dosaženo zkrácení času projektových činností a generování aktualizované výkresové dokumentace změn v průběhu výstavby.

Bytový dům Na Malovance

Spolupráce s významným investorem na přípravě projektu bytového domu v Praze 6 s cílem vytvořit podmínky pro využití BIM ve všech fázích životního cyklu projektu.

použij_cola_2

Budova Coca-Cola HBC

Byla provedena pasportizace stávajícího stavebního objektu. Na model byla dále aplikována námi vyvinutá metoda automatizované analýzy administrativních pracovišť dle legislativy ČR. Model tak posloužil k přesnému zacílení investiční akce a zároveň jako nadstandardní podklad pro navazující projekční činnost rekonstrukce objektu.

Fakulta stavební, budova A

Budova byla pasportizována metodou BIM za účelem plánování prostorových kapacit fakulty. Model slouží jako výuková pomůcka pro budoucí koordinátory BIM.

5_fsvb_2

Fakulta stavební, budova B

Budova byla pasportizována metodou BIM za účelem plánování prostorových kapacit fakulty, plánování rozsáhlé rekonstrukce a jako základní informační zdroj pro správu a údržbu budovy.

Fakulta stavební, budova D

Budova byla pasportizována metodou BIM za účelem plánování prostorových kapacit fakulty, plánování rozsáhlé rekonstrukce a jako základní informační zdroj pro správu a údržbu budovy.

nosta

NOSTA-HERTZ spol. s r. o.

Spolupráce se společností NOSTA-HERTZ spol. s r. o. je především expertní posudková činnost v oblasti kvality informačních modelů a klíčových dokumentů projektů BIM.

BIMDictionary

V rámci spolupráce mezi BIMLab, Odbornou radou pro BIM (CzBIM) a australskou iniciativou BIMe pod vedením Dr. Bilala Succara vznikl s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu překlad mezinárodně uznávaného a na BIM zaměřeného výkladového slovníku. Slovník je zdarma k dispozici na internetových stránkách www.bimdictionary.com za účelem praktického využití a výuky. Navíc je s ním dále pracováno v rámci aktivit České agentury pro standardizaci (ČAS).