Tento článek je postupně se rozšiřující případová studie reagující na vydávané metodické dokumenty Agentury ČAS. Je prováděna formou modelu stavby CIIRC – objekt A v SW nástroji ArchiCAD 24.

Požadavky objednatele na informace

Dokument byl vydán 30.3.2021 jako příloha č.1 BIM Protokolu. Představuje zadání požadavků Objednatele na informace, tedy i na model BIM, resp. digitální model stavby (DIMS). V následujících odstavcích jsou postupně vybírány konkrétní požadavky z dokumentu a je deklarováno jejich splnění/nesplnění.

Členění na jednotlivé dílčí modely

Modely jsou členěny na jednotlivé dílčí modely. Následující příklad deklaruje splnění rozdělení modelu na jednotlivé dílčí modely. Jsou zahrnuty dílčí modely:

  • Architektonicko-stavební (ARS)
  • Zdravotechnika (ZTI)
  • Elektro (EL)
  • Vzduchotechnika, vytápění a chlazení (VZT+VYT+CHL)
  • Samozhášecí zařízení (SHZ)

Určení datových objektů v DIMS

Členění na objekty uvedené v Datovém standardu objednatele navazují na ISO 16739-1:2018 (IFC4 ADD2 TC1). Následující příklad deklaruje splnění požadavku mapování objektů podle předpisu ISO. V jednotlivých pohledech je zaznamenána:

  • element – česky (první řádek popisky)
  • třída objektu (druhý řádek popisky)
  • předdefinovaný typ (třetí řádek popisky).

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment