Jak vybrat projektanta BIM v 6ti krocích

Komu je článek určen Článek je určen všem zadavatelům, kteří by rádi vybrali kvalitního zhotovitele modelu BIM pro svůj budoucí projekt. Vychází ze zkušeností realizovaných výběrových řízení (veřejné zakázky malého rozsahu) a zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Článek je úvodem do systému kvalitativně orientovaného výběru…

Kvalita projektových informací pohledem zadavatele

O přínosech BIM se hovoří téměř na všech konferencích spojených se stavebnictvím. Nejčastěji zmiňovaným přínosem projektů tvořených v BIM je kvalitnější projektová dokumentace. Již se však nemluví o tom, nakolik byl tento přínos ve skutečných projektech realizován. Často tak zůstávají ve vzduchu viset dotazy typu: Jak byla deklarovaná vyšší kvalita projektů změřena? Co si lze…