Výběrové řízení

Byla uplatněna metoda výběru zhotovitele, která je podrobně popsána v článku Jak vybrat projektanta v 6ti krocích. Průběh výběru se z procesně-technických důvodů (posouzení vzorku a závěrečnému pohovoru) prodloužil přibližně o 14 dní oproti výběru zhotovitele obvyklým způsobem. Pokud by se však měla započítat prodloužení způsobená odvoláními a dalšími procesně-právními skutečnostmi, lze konstatovat celkové časové zkrácení výběru zhotovitele použitou metodou. Použitá metoda výběru zhotovitele a jednoznačně definovaný standard odradil neúspěšné uchazeče od těchto kroků.

Posouzení vzorku

Podstatnou částí výběru zhotovitele modelu BIM/projektanta bylo předložení funkčního vzorku uchazeči. Objednatel posoudil dodaný vzorek nejlépe hodnoceného uchazeče a na základě provedeného posouzení vyzval k jeho doplnění. Poté byl funkční vzorek opět posouzen a shledán jako vyhovující. Společně s posouzením vzorku došlo k ověření dalších požadavků na prokázání kvalifikace – základní, profesní a technické způsobilosti.

Vymezení prostorové výseče funkčního vzorku

Následující 3D pohled je schematický náhled na předaný vzorek.

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment