Aktuální kurzy

Kontrola kvality v BIM (QA/QC v BIM)

Kvalitní data jako základ digitálního projektu.

Obsah:

Školení seznámí se základními technikami práce při kontrole digitálních modelů. Schopnost zkontrolovat, tedy převzít dílo od zhotovitele projektových informací je klíčovou dovedností v BIM projektech.

Tuto dovednost využijí jak zadavatelé ale též projektanti, technické dozory, správci nemovitostí nebo stavbyvedoucí. Tedy všichni, kdo se podílí na tvorbě nebo využití dat BIM modelu.

V praxi se dávno ukázalo, že procesy QC/QA jsou nezbytnou součástí všech zdigitalizovaných průmyslových odvětví. Procesy QC/QA zajišťují spolehlivost digitálních dat a tím jejich využitelnost v jakémkoliv dalším procesu. V tomto má stavebnictví (zejména ve veřejném sektoru) velký dluh.

Kurz je veden BIM manažery zadavatele přebírajícími modely BIM pro Elektrárna Dukovany II, Karlovu univerzitu, ČVUT v Praze a další významné zadavatele v ČR.

Absolventi kurzu mohou uplatnit slevu 50% na kurzy BuildingSMART na stránce https://bimdoskol.cz.

Cena:

 • 14,5 tis.,- (bez DPH) pro absolventy základního kurzu (2 dny 2×6 výukových hodin)
 • 18,5 tis.,- (bez DPH) pro zájemce bez základního kurzu (3 dny, 3×6 výukových hodin)

Termín:

18. 10. 2023 – 20. 10. 2023

Místo:

Fakulta stavební ČVUT v Praze (místo bude upřesněno)

Přihlášení:

bude upřesněno

Kontakt:

Informace administrativního charakteru
renata.vlckova@fsv.cvut.cz
+420-22435-8753

Informace k obsahu kurzu
zdenek.rudovsky@cvut.cz

Proběhlé kurzy

Kontrola kvality v BIM (QA/QC v BIM)

Kvalitní data jako základ digitálního projektu.

Obsah:

Školení seznámí se základními technikami práce při kontrole digitálních modelů. Schopnost zkontrolovat, tedy převzít dílo od zhotovitele projektových informací je klíčovou dovedností v BIM projektech.

Tuto dovednost využijí jak zadavatelé ale též projektanti, technické dozory, správci nemovitostí nebo stavbyvedoucí. Tedy všichni, kdo se podílí na tvorbě nebo využití dat BIM modelu.

V praxi se dávno ukázalo, že procesy QC/QA jsou nezbytnou součástí všech zdigitalizovaných průmyslových odvětví. Procesy QC/QA zajišťují spolehlivost digitálních dat a tím jejich využitelnost v jakémkoliv dalším procesu. V tomto má stavebnictví (zejména ve veřejném sektoru) velký dluh.

Kurz je veden BIM manažery zadavatele přebírajícími modely BIM pro Elektrárna Dukovany II, Karlovu univerzitu, ČVUT v Praze a další významné zadavatele v ČR.

Absolventi kurzu mohou uplatnit slevu 50% na kurzy BuildingSMART na stránce https://bimdoskol.cz.

Cena:

 • 14,5 tis.,- (bez DPH) pro absolventy základního kurzu (2 dny 2×6 výukových hodin)
 • 18,5 tis.,- (bez DPH) pro zájemce bez základního kurzu (3 dny, 3×6 výukových hodin)

Termín:

17. 5. 2023 – 19. 5. 2023

Místo:

Fakulta stavební ČVUT v Praze (místo bude upřesněno)

Přihlášení:

https://czv.cvut.cz/1322-kontrola-kvality-v-bim-qa-qc-v-bim/prihlaska/

Kontakt:

Informace administrativního charakteru
renata.vlckova@fsv.cvut.cz
+420-22435-8753

Informace k obsahu kurzu
zdenek.rudovsky@cvut.cz nebo https://czv.cvut.cz/1322-kontrola-kvality-v-bim-qa-qc-v-bim/

IFC a openBIM

Podrobné vysvětlené datového schématu IFC a jeho praktické využití v souladu s principy OpenBIM.

Obsah:

Snaha o společný jazyk ve stavebnictví sílí několik desetiletí. Komplexita stavebních projektů roste, ale nástroje pro její zvládnutí se zapojují pomalu. Nástroj s nejvyšším potenciálem je BIM. Naneštěstí dnes existuje mnoho různých „BIMů“, což jeho skutečné nasazení omezuje. Vývoj ve stavebnictví jednoznačně ukázal, že „vendor lock“, tedy uzavření se v „jednom z BIMů“ není řešení.

Kurz představuje společný jazyk ve stavebnictví – IFC, společně s filozofií, která k němu vede – openBIM. Kurz naučí „písmena, slova a základní fráze“ společného jazyka stavebnictví – IFC. Absolvent kurzu bude vybaven znalostmi a schopnostmi rozlišit kvalitní standard/zadání BIM, kvalitní modely a sám se naučí „sestavovat věty“ pro práci s modelem BIM.

Kurz je veden BIM manažery zadavatele nastavujícími otevřenými BIM standardy pro Nové Dukovany – EDU II, Karlovu univerzitu, ČVUT v Praze a další významné zadavatele v ČR.

Cena:

 • 13,5 tis.,- (bez DPH) pro absolventy základního kurzu (2 dny, 2×6 výukových hodin)
 • 17,5 tis.,- (bez DPH) pro zájemce bez základního kurzu (3 dny, 3×6 výukových hodin)

Termín:

28. 9. 2022 – 30. 9. 2022

Místo:

Fakulta stavební ČVUT v Praze (místo bude upřesněno)

Kontakt:

renata.vlckova@fsv.cvut.cz
+420-22435-8753


Výběr zhotovitele modelu BIM

Nástroje ZZVZ pro výběr kvalitního zhotovitele modelu BIM

Náplň kurzu:

Jak vybrat správného zhotovitele modelu BIM – projektanta? Komplikovaná problematika, zvláště pak u zadavatelů veřejných zakázek. Na druhou stranu BIM může při správném použití při realizaci zadávacího řízení zajistit výběr zkušeného a kvalitního zhotovitele. Cesta k takovému zadání využije instituty zákona o zadávání veřejných zakázek obvyklé v oblasti informačních a konzultačních služeb. Kurz podrobně uvede do problematiky zadávání veřejných zakázek na výběr zhotovitele modelu BIM v praxi.

V první části kurzu budou posluchači seznámeni s problematikou BIM pohledem zadavatele. Budou představeny cíle, které mají zadavatelé sledovat, a co je potřebné pro jejich úspěšné řízení a dosažení. Budou otevřeny praktické zkušenosti zadavatelů s BIM v konkrétních stavebních projektech. V odpolední části dojde k představení konkrétních řešení BIM a jejich správné definice. Posluchači si vyzkouší práci s konkrétními modely BIM tak, aby byly pochopeny minimální kvality, které by měly být vyžadovány po zhotoviteli BIM. A také kvality, které mohou vyžadovat v rámci hodnotících kritérií.

V rámci další části kurzu budou posluchači seznámeni s problematikou zadávání veřejných zakázek podle platné právní úpravy se zaměřením na zadávání projekčních prací a na možnost zohlednění BIM. Budou blíže vysvětleny vybrané instituty zákona, jejichž správná aplikace a provedení může být klíčové pro výběr kvalitního smluvního partnera. Detailně bude probrán kompletní proces zadávacího řízení na výběr projektanta a zaměříme se i na vybranou rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a ostatní palčivé aspekty realizace veřejné zakázky, jako například řešení možnosti změny závazku ze smlouvy.

Kurz je veden investičními pracovníky, koordinátory BIM ve veřejném sektoru a advokáty specializujícími se na zadávací řízení.

Cena:

 • 12,5 tis.,- (bez DPH) pro absolventy základního kurzu (2 dny, 2×6 výukových hodin)
 • 17,5 tis.,- (bez DPH) pro zájemce bez základního kurzu (3 dny, 3×6 výukových hodin)
 • 25% sleva při kombinaci s kurzem IFC a openBIM

Termín:

5. 10. 2022 – 7. 10. 2022

Místo:

Fakulta stavební ČVUT v Praze (místo bude upřesněno)

Kontaktní osoba:

renata.vlckova@fsv.cvut.cz
+420-22435-8753


Kontrola kvality v BIM (QA/QC v BIM)

Kvalitní data jako základ digitálního projektu.

Obsah:

Školení seznámí se základními technikami práce při kontrole digitálních modelů. Schopnost zkontrolovat, tedy převzít dílo od zhotovitele projektových informací je klíčovou dovedností v BIM projektech.

Tuto dovednost využijí jak zadavatelé ale též projektanti, technické dozory, správci nemovitostí nebo stavbyvedoucí. Tedy všichni, kdo se podílí na tvorbě nebo dalším využití dat BIM modelu.

V praxi se již dávno ukázalo, že procesy QC/QA jsou nezbytnou součástí všech průmyslových digitalizovaných průmyslových odvětví. Procesy QC/QA zajišťují spolehlivost digitálních dat a tím jejich využitelnost v jakémkoliv dalším procesu. V tomto má stavebnictví/veřejné zakázky velký dluh.

Kurz je veden BIM manažery zadavatele přebírajícími modely BIM pro Nové Dukovany – EDU II, Karlovu univerzitu, ČVUT v Praze a další významné zadavatele v ČR.

Cena:

 • 14,5 tis.,- (bez DPH) pro absolventy základního kurzu (2 dny, 2×6 výukových hodin)
 • 18,5 tis.,- (bez DPH) pro zájemce bez základního kurzu (3 dny, 3×6 výukových hodin)
 • 25% sleva při kombinaci s kurzem IFC a openBIM

Termín:

19. 10. 2022 – 21. 10. 2022

Místo:

Fakulta stavební ČVUT v Praze (místo bude upřesněno)

Kontaktní osoba:

renata.vlckova@fsv.cvut.cz
+420-22435-8753

Author

1 komentář

Comments are closed.