Výběr zhotovitele modelu BIM

Nástroje ZZVZ pro výběr kvalitního zhotovitele modelu BIM

Náplň kurzu:

Jak vybrat správného zhotovitele modelu BIM – projektanta? Komplikovaná problematika, zvláště pak u zadavatelů veřejných zakázek. Na druhou stranu BIM může při správném použití při realizaci zadávacího řízení zajistit výběr zkušeného a kvalitního zhotovitele. Cesta k takovému zadání využije instituty zákona o zadávání veřejných zakázek obvyklé v oblasti informačních a konzultačních služeb. Kurz podrobně uvede do problematiky zadávání veřejných zakázek na výběr zhotovitele modelu BIM v praxi.

V první části kurzu budou posluchači seznámeni s problematikou BIM pohledem zadavatele. Budou představeny cíle, které mají zadavatelé sledovat, a co je potřebné pro jejich úspěšné řízení a dosažení. Budou otevřeny praktické zkušenosti zadavatelů s BIM v konkrétních stavebních projektech. V odpolední části dojde k představení konkrétních řešení BIM a jejich správné definice. Posluchači si vyzkouší práci s konkrétními modely BIM tak, aby byly pochopeny minimální kvality, které by měly být vyžadovány po zhotoviteli BIM. A také kvality, které mohou vyžadovat v rámci hodnotících kritérií.

V rámci další části kurzu budou posluchači seznámeni s problematikou zadávání veřejných zakázek podle platné právní úpravy se zaměřením na zadávání projekčních prací a na možnost zohlednění BIM. Budou blíže vysvětleny vybrané instituty zákona, jejichž správná aplikace a provedení může být klíčové pro výběr kvalitního smluvního partnera. Detailně bude probrán kompletní proces zadávacího řízení na výběr projektanta a zaměříme se i na vybranou rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a ostatní palčivé aspekty realizace veřejné zakázky, jako například řešení možnosti změny závazku ze smlouvy.

Kurz je veden investičními pracovníky, koordinátory BIM ve veřejném sektoru a advokáty specializujícími se na zadávací řízení.

Cena:

  • 12,5 tis.,- (bez DPH) pro absolventy základního kurzu (2 dny, 2×6 výukových hodin)
  • 25% sleva při kombinaci s kurzem IFC a openBIM

Termín:

5. 10. 2022 – 7. 10. 2022

Místo:

Fakulta stavební ČVUT v Praze (místo bude upřesněno)

Kontaktní osoba:

renata.vlckova@fsv.cvut.cz
+420-22435-8753

Author

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment