Fáze přípravných prací

Primárním cílem této fáze je vyhotovení modelu skutečného stavu. Zhotovitel měl k dispozici 2D pasport a dokumentaci z realizovaných projektů – zateplování střechy a pláště. Bylo zřejmé, že stávající podklady jsou nedostatečné na provedení projektu metodou BIM. Zhotovitel stávající 2D podklad doplnil o laserové skenování. Následně byl vyhotoven model stávajícího stavu (MSS).

Laserové skenování

99960Mračno bodů – interiéry

Laserové skenování provedla společnost VISIONPLAN-3D s.r.o., jako subdodavatel zhotovitele. Zástupce VISIONPLAN-3D s.r.o., pan Ing. Jaroslav Faiferlík nám podrobně popsal technické parametry provedeného laserového skenování:

Dokážete popsat kvalitu zaměření? Byla nějak specifikována? Pomocí přesnosti, barevnosti, překryvů, apod.?

Při domlouvání parametrů této zakázky byl volen kompromis mezi přesností, kvalitou mračen bodů, barevností a hlavně cenou. Z tohoto důvodu byla volena kombinace statického laserového skenování a mobilního laserového skenování. Statické skenování bylo využito pro zaměření chodeb a exteriéru budovy z důvodu velkých vzdáleností a udržení přesnosti. Mobilním skenerem byly zaměřeny pokoje a ostatní místnosti. Barevné mračno bylo vytvořeno pouze v exteriéru budovy převážně z důvodu časové náročnosti a s tím spojené vyšší ceny v případě tvorby barevného mračna na celý objekt. Přesnost měření nebyla zadána konkrétním číslem. Obecně při dokumentaci skutečného stavu budov se uvažuje přesnost do 5 cm. Vnitřní přesnost mračna je však odhadována cca na 3 cm. Vnitřní přesnost mračna bodů ze statického skenování může dosahovat i lepších hodnot ale z důvodu využití méně přesné metody mobilního laserového skenování je odhad právě takový. Překryv mračen bodů byl volen tak, abychom byli schopni v kanceláři navázat všechna mračna na sebe a bylo možné dosáhnout rozumných přesností a adekvátní hustoty mračna bodů. Statické skenování probíhalo ve dvou režimech. První režim, který byl zvolen na exteriér budovy dosahoval hustoty mračen bodů 6.3 mm/10 m a druhý režim použitý v interiéru dosahoval hustoty 12.6 mm/10 m.

Kolik bodů mračna bylo vytvořeno celkem?

Původní celkový počet naskenovaných bodů před všemi úpravami činil zhruba 2.5 – 3 miliardy bodů. Mračna se však odevzdávala rozdělena na interiér – statické skenování (144 milionů bodů), exteriér – statické skenování (107 milionů bodů) a interiér – mobilní skenování (379 milionů bodů). Tyto hodnoty jsou po redukci na 5 mm, ořezání a očistění mračen bodů. Celkem tedy bylo odevzdáno zhruba 630 milionů bodů.

Jaké výstupy byly odevzdány?

Odevzdávalo se:
– mračno bodů interiér
– statické skenování-mračno bodů exteriér
– statické skenování-mračno bodů interiér
– mobilní skenování-virtuální prohlídka celého objektu-body terénu pro vytvoření modelu terénu

Jaké přístroje byly použity? Jejich rychlost měření?

Statický skener Z+F IMAGER 5016
– 12.6 mm/10 m…cca 1-2 min
– 6.3 mm/10 m…cca 3 min
– 6.3 mm/10 m + foto…cca 5 min
Mobilní skener GeoSLAM ZEB-HORIZON
– až 300 000 bodů za sekundu.

Kolik strojo-hodin na práci v terénu? (pozn.: rozsahu projektu)

25 – 30 hodin 

Kolik člověko-hodin na práci v terénu? (pozn.: rozsahu projektu)

50 hodin 

Kolik člověko-hodin na práci ostatní? Jakou? (pozn.: rozsah projektu)

Kancelářská práce, čištění a spojování mračen bodů, redukce mračen bodů a další přidružené činnosti – 50 hodin 

Prosím o srovnání s náročností zaměření klasickou metodou.

Klasickou metodou za několikanásobně vyšší čas méně naměřených dat. Ušetřený čas je však vykoupen několikanásobně vyšší vstupní investicí do technologie. 

Dokážete popsat trendy na straně poptávky během posledních 3 let?

Lidé ze stavebnictví a někdy i mimo něj si pomalu začínají zvykat na výhody těchto metod a technologií. Věřím, že tento trend se bude nadále pozitivně vyvíjet i z hlediska rozvíjejícího se oboru BIM projektování.

Dokážete popsat trendy na straně nabídky během posledních 3 let?

V oboru laserového skenování jednoznačně přibývá konkurence, společně s tím ale roste i poptávka. Kvalita je stejná jako ve všech oborech. Jsou tací, kteří to dělají dobře a naproti tomu, jsou v tomto oboru i lidé, kteří to neumějí. Nevýhodou tohoto oboru a obecně těchto technologií je, že jsou tak automatizované a na první pohled jednoduché, že to „zvládne každý“. Málo lidí a firem však do problematiky laserového skenování vidí a ještě méně jich ví, že pod slupkou jednoduchosti a uživatelské přívětivosti se skrývá opravdu složitá a náročná problematika.

Panoramatické fotografie

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment