Kvalita projektových informací pohledem zadavatele

O přínosech BIM se hovoří téměř na všech konferencích spojených se stavebnictvím. Nejčastěji zmiňovaným přínosem projektů tvořených v BIM je kvalitnější projektová dokumentace. Již se však nemluví o tom, nakolik byl tento přínos ve skutečných projektech realizován. Často tak zůstávají ve vzduchu viset dotazy typu: Jak byla deklarovaná vyšší kvalita projektů změřena? Co si lze…