Jak vybrat projektanta BIM v 6ti krocích

Komu je článek určen Článek je určen všem zadavatelům, kteří by rádi vybrali kvalitního zhotovitele modelu BIM pro svůj budoucí projekt. Vychází ze zkušeností realizovaných výběrových řízení (veřejné zakázky malého rozsahu) a zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Článek je úvodem do systému kvalitativně orientovaného výběru…